2019 оны Сүмбэр-бороо-1 экспедицийн эхны үйл ажиллагаа

2019 оны ЦУОШГазрын даргын А/65 тоот тушаалын дагуу  Сүмбэр Бороо -1 экспедицүүдийн бие бүрэлдэхүүн 2019 оны 04 дүгээр сарын 06 нд хуралдаж баруун хойноос зүүн өмнө зүгрүү шилжин ирж буй үүлний массад нөлөөлөх хэлэлцүүлгийг экспедицийн дарга удирдан урьдчилан мэдээлхийн инженерийн мэдээллийг хэлэлцэн Сүмбэр бороо-1 экспедиц Дундговь аймгийн Цагаандэлгэр сумын нутаг Оорцог толгой гэдэг газар руу гарахаар шийдвэрлэв.

06-ны өдрийн цаг агаарын процесст дүн шинжилгээ  хийснийг үндэслэн Говьсүмбэр аймгийн УЦУОШГазрын дарга Э.Энх-Од цаг агаарын үзэгдэлд зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааг зохион байгуулах шийдвэр гарган хур тунадас дэмжих үйл ажиллагааг аймгийн нутаг дэвсгэрт хөрсний чийг нэмэгдүүлэх шийдвэр гарсан тул Сүмбэр бороо-1 экспедициийн бие бүрэлдэхүүн Дундговь аймгийн Цагаандэлгэр сумын “ Оорцог толгой” гэдэг  газар 04 сарын 06–нй өдрийн 20 цагийн үед байрлалаа эзэлсэн.

“Сүмбэр бороо-1” экспедиц  борооны бөөн /Ns/ үүлэнд хэвтээ өнцөгийн 340 градус, босоо өнцөгийн 45 градусаар 2 пуужин, хэвтээ өнцөгийн 280 градус, босоо өнцөгийн 45 градусаар 1 пуужин харваж цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаа явуулав.

 

Хүснэгт-1. ИНЕГ-аас зөвшөөрөл авсан байдал:  2019.04.06-нд “Сүмбэр бороо-1”

 

Байрлал

Зөвшөөрөл өгсөн

Хаалгасан цаг минут

Уртраг

Өргөрөг

Хүний нэр

Цаг минут

Хугацаа минут

108001/37,3//

46035/03.6//

Мягмардорж

2207

15

2222

 

Хүснэгт-2. Харвалт хийсэн байдал:

Ажлын нутаг дэвсгэр

Солбицол

Харвалт хийсэн хэвтээ өнцөг

Харвасан пуужин

Уртраг

Өргөрөг

Өндөр

Тоо

Тэсрээгүй

1

Дундговь аймаг Цагаандэлгэр сум

108001/37,3//

46035/03.6//

1227

345

2

-

280

1

-

БҮГД

3

-


Гэмтэлтэй пуужин гараагүй болно.

Үр дүн: Баянтал сум, Сүмбэр сумын ихэнх нутгаар, Шивээговь сумын хойд хэсгээр орчмоор бага зэргийн  0.5мм цас орлоо.