Урьдчилсан мэдээ > Улирлын төлөв

Улирлын төлөв

Шинэчлэгдсэн: 2020-02-28 14:56:41

Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны X-III сарын цаг агаарын урьдчилсан төлөв

Аравдугаар сард.  Уур амьсгалын дунджаар агаарын сарын дундаж температур 1-4 градус дулаан  хур тунадас 1-5 мм ордог байна.

Энэ сард агаарын дундаж температур уур амьсгалын дунджийн орчим байх төлөвтэй (1 дүгээр зураг).

Хур тунадас Говьсүмбэр аймгийн нутгаар уур амьсгалын дунджаас ахиу орох төлөвтэй (2 дугаар зураг).

Арваннэгдүгээр сард.  Уур амьсгалын дунджаар Говьсүмбэр аймгийн нутагт агаарын сарын дундаж температур 2-8 градус хүйтэн байдаг.  Уур амьсгалын дунджаар 1-4 мм цас ордог.

Энэ сард агаарын дундаж температур уур амьсгалын дунджаас 0.5-1.0 градусаар дулаан байх төлөвтэй ( 3 дугаар зураг).

Хур тунадас Говьсүмбэр аймгийн нутгаар уур амьсгалын дунджийн орчим орох төлөвтэй ( 4 дүгээр зураг).

Арванхоёрдугаар сард. Уур амьсгалын дунджаар Говьсүмбэр аймгийн нутагт агаарын температурын сарын дундаж 17-22 градус хүйтэн байдаг. Уур амьсгалын дунджаар 1-4 мм цас ордог.

Энэ сард агаарын дундаж температур уур амьсгалын дунджаас 0,5-1,0 градусаар дулаан байх төлөвтэй (5 дугаар зураг).

Хур тунадас Говьсүмбэр аймгийн нутгаар энэ сард уур амьсгалын дунджаас бага орох төлөвтэй (6 дугаар зураг).

Нэгдүгээр сард. Уур амьсгалын дунджаар Говьсүмбэр аймгийн нутагт агаарын температурын сарын дундаж 18-23 градус хүйтэн байдаг. Уур амьсгалын дунджаар 2 мм хүртэл цас ордог.

Энэ сард агаарын дундаж температур уур амьсгалын дунджийн орчим байх төлөвтэй (7 дугаар зураг).

Хур тунадас Говьсүмбэр аймгийн нутгаар энэ сард уур амьсгалын дунджийн орчим орох төлөвтэй (8 дугаар зураг).

Хоёрдугаар сард. Уур амьсгалын дунджаар Говьсүмбэр аймгийн нутагт агаарын температурын сарын дундаж 15-20 градус хүйтэн байдаг. Уур амьсгалын дунджаар 1,5 мм хүртэл цас ордог.

Энэ сард агаарын дундаж температур уур амьсгалын дунджийн орчим байх төлөвтэй (9 дүгээр зураг).

Хур тунадас Говьсүмбэр аймгийн нутгаар энэ сард уур амьсгалын дунджаас бага орох төлөвтэй (10 дугаар зураг).

Гуравдугаардугаар сард. Уур амьсгалын дунджаар Говьсүмбэр аймгийн нутагт агаарын температурын сарын дундаж 5-10 градус хүйтэн байдаг. Уур амьсгалын дунджаар 0,4-2,5 мм цас ордог.

Энэ сард агаарын дундаж температур уур амьсгалын дунджийн орчим байх төлөвтэй (11 дүгээр зураг).

Хур тунадас Говьсүмбэр аймгийн нутгаар энэ сард уур амьсгалын дунджаас бага орох төлөвтэй (12 дугаар зураг).